המוסדות הלאומיים: הסכם חלוקת ג'ובים

© סופק על ידי TheMarker אברהם דובדבני צילום: מערך הסברה קקל בתחילת השבוע שעבר התכנס דירקטוריון קק"ל לישיבתו הראשונה. הוא התבקש לאשר את מינויו של אברהם דובדבני (המזרחי העולמי, שמזוהה עם ימינה) לתפקיד היו"ר, ואת המינ...